اخبار خودرو : برلیانس

در نیمه نخست ۱۴۰۰؛

تولید خودروسازان بزرگ به حدود 430 هزار دستگاه رسید

تولید خودروسازان بزرگ به حدود 430 هزار دستگاه رسید

صفر شدن تعهدات معوق سایپا از شهریور ۱۴۰۰

صفر شدن تعهدات معوق سایپا از شهریور ۱۴۰۰

شاهین، برگ آس سایپا در ایمنی و طراحی

شاهین، برگ آس سایپا در ایمنی و طراحی

شاهین، برگ آس سایپا در ایمنی و طراحی

شاهین، برگ آس سایپا در ایمنی و طراحی

رشد ۴ و سه دهم درصدی تولید خودروسازان بزرگ داخلی در سال ۹۹

رشد ۴ و سه دهم درصدی تولید خودروسازان بزرگ داخلی در سال ۹۹
توسط خودروسازان بزرگ داخلی محقق شد؛

تولید بیش از ۸۱۷ هزار دستگاه خودرو در ۱۱ ماه سال ۹۹

تولید بیش از ۸۱۷ هزار دستگاه خودرو در ۱۱ ماه سال ۹۹
گزارش شاپ كار

سیاست گذاری صنعت خودرو به كام خودروسازان، به زیان مردم؟

سیاست گذاری صنعت خودرو به كام خودروسازان، به زیان مردم؟

فرمول جدید قیمت گذاری یا آزادسازی؟

فرمول جدید قیمت گذاری یا آزادسازی؟

حضور سایپا در کارخانه ب ام و چین

حضور سایپا در کارخانه ب ام و چین

اعلام زمان قطعی فروش خودروی جدید برلیانس C۳

اعلام زمان قطعی فروش خودروی جدید برلیانس C۳