اخبار خودرو : پرشیا خودرو


مدیرعامل جدید ایران خودرو انتخاب شد

مدیرعامل جدید ایران خودرو انتخاب شد
مدیراجرایی شرکت خبرداد:

پرشیا خودرو به دنبال سهم 80 درصدی بازار ب ام و ایران

پرشیا خودرو به دنبال سهم 80 درصدی بازار ب ام و ایران

اعلام قیمت های جدید محصولات BMW مدل 2015 در ایران

اعلام قیمت های جدید محصولات BMW مدل 2015 در ایران

BMW وارداتی قیمت گذاری شد

BMW وارداتی قیمت گذاری شد
از سوی پرشیا خودرو؛

فروش نقدی و اقساطی ب ام و شروع شد

فروش نقدی و اقساطی ب ام و شروع شد
از سوی پرشیا خودرو؛

فروش ویژه محصولات ب ام و آغاز شد

فروش ویژه محصولات ب ام و آغاز شد