اخبار خودرو : مجلس شورای اسلامی


کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار تصویب گردید

کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار تصویب گردید
نماینده زرند در مجلس:

واگذاری معادن زغال سنگ کرمان منتفی شد

واگذاری معادن زغال سنگ کرمان منتفی شد
در راستای شعار سال و رفع موانع تولید در شهرك های صنعتی؛

استعلام از محیط زیست برای استقرار در شهرك های صنعتی لغو شد

استعلام از محیط زیست برای استقرار در شهرك های صنعتی لغو شد
نماینده مجلس:

مدیریت معادن باید به استان ها واگذار شود

مدیریت معادن باید به استان ها واگذار شود
نماینده مجلس:

مردم اردكان، سهمی از معادن ندارند

مردم اردكان، سهمی از معادن ندارند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:

کاهش قیمت خودرو با مصوبه نظارت بر قیمت گذاری

کاهش قیمت خودرو با مصوبه نظارت بر قیمت گذاری
با مصوبه مجلس؛

اتمام تصدی گری دولت در صنعت خودرو

اتمام تصدی گری دولت در صنعت خودرو

ساماندهی بازار خودرو در مجلس

ساماندهی بازار خودرو در مجلس