اخبار خودرو : کلاهبرداری

تغییر شیوه معامله خودرو

قفل شدن پلاک خودرو پس از فروش برای جلوگیری از کلاهبرداری

قفل شدن پلاک خودرو پس از فروش برای جلوگیری از کلاهبرداری

کلاهبردار لیزینگی خودرو در گرگان دستگیر شد

کلاهبردار لیزینگی خودرو در گرگان دستگیر شد

تعدد شرکت های لیزینگ و سرگردانی مردم در خرید خودرو

تعدد شرکت های لیزینگ و سرگردانی مردم در خرید خودرو
روایت یک مشتری از عملکرد یک شرکت لیزینگ خودرو

کلاهبرداری با طعم تهدید و ضرب و شتم مشتریان!

کلاهبرداری با طعم تهدید و ضرب و شتم مشتریان!

چطور خودرو بخرید که ضرر نکنید؟

چطور خودرو بخرید که ضرر نکنید؟

کلاهبرداری از بیمه با تصادفات ساختگی

کلاهبرداری از بیمه با تصادفات ساختگی

کلاهبرداری با صحنه‌سازی تصادف

کلاهبرداری با صحنه‌سازی تصادف