قیمت روز انواع خودروها

قیمت روز انواع خودروها

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار تهران در بیست و یکم اسفندماه 1391کارخانه تولید کننده نام خودرو
قیمت کارخانه
قیمت بازار 
ایران خودرو وانت باردو
(cop) وانت باردو .سپر جدید ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰
وانت باردو دوگانه سوز ۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰
(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
SE سمند ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰
SE سمند پایه گازسوز ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰
سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰
سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰
ELX سمند سورن ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
     با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
  بدون مالتی پلکس EF7 سمند ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰
EF7 سمند مالتی پلکس ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰
EF7 سمند پایه گازسوز ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰
سمند سریر ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰
GLX 405 پژو ۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰ ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰
GLX 405 . TU5 پژو ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰
GLX 405 . XUM پژو ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۰۵ GLX / دوگانه سوز ۲۵٫۷۸۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۰۵ SLX پژو ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۰۵ SLX / TU5 پژو ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز ۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰
پژو پارس معمولی ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰
پژو پارس معمولی / دوگانه سوز ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
پژو پارس سال / دوگانه سوز ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
پژو پارس سال ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پژو پارس سال سفارشی ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰
LX TU5 پژو پارس ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰
ELX پژو پارس ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰
ELX پژو پارس آپشن جدید ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۹٫۲۰۰٫۰۰۰
TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک ۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰
EF7 پژو پارس سال / موتور ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰
EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ پژو ۲۰۶ . تیپ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۵ پژو ۲۰۶ . تیپ ۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۶ پژو ۲۰۶ . تیپ ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰
V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰
V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰
V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰
V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ توقف فروش
V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰
پژو ۲۰۷  دنده ای ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰
 ۱٫۶ رانا ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰
رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
فوتون وانت دیزلی
E1 تندر ۳۲٫۲۷۲٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰
E1 تندر اتوماتیک ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰
E1 تندر دوگانه سوز / تیپ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰
E2 تندر ۳۶٫۸۶۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰
E2 تندر دوگانه سوز / تیپ ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰
E2 تندر اتوماتیک ۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰
پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰
سایپا ۱۳۲ EX .پراید ۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰
۱۳۲ LE .پراید ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۳۲ SX .پراید ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰
۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰
۱۳۲ SL .پراید گازسوز ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰
۱۳۲ SL .پراید ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰
۱۴۱ EX .پراید ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴۱ LE.پراید ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰
۱۴۱ SX.پراید ۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴۱ SL.پراید ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰
۱۱۱ EX .پراید ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱۱ LE .پراید ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۱۱ SX .پراید ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۱۱ SL .پراید ۱۶٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار
۱۳۱ SL .پراید گازسوز ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰
پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳۱ SL .پراید ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳۱ SX .پراید ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳۱ LE .پراید ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰
۱۳۱ EX .پراید ۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰
SL تیبا
EX تیبا
LX تیبا
SX تیبا فول ۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰
ریو / ای بی اس / آپشنال ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰
ریو اتوماتیک
وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰
وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰
وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰
وانت شوکا دوگانه سوز ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹ توقف فروش ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰
پیکاپ تک کابین اتاق جدید
پیکاپ دوکابین .اتاق جدید ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
  ۲۰۱۱ جدید C5 ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
پارس خودرو مورانو ۲۰۱۲ 185.000.000 230.000.000
HIGH نیسان تینا / فول ۱۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
MID / نیسان تینا ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
  HIGH نیسان قشقایی ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
     MID نیسان قشقایی
سرانزا ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول ۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۵٫۵۰۰٫۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ دنده ای
 مگان ۱۶۰۰ / فول ۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰
تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 34.000.000
تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 36.000.000 32.000.000
پارس تندر . اتاق جدید 38.000.000 40.000.000
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰
تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 32.500.000 29.500.000
کرمان خودرو هیوندای آوانته اتوماتیک 77.000.000
هیوندای آوانته معمولی ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
لیفان ۵۲۰ آی
لیفان ۶۲۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
J5 جی ای سی ۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰
X60 ۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰
لوبو 15.500.000
گروه بهمن مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰
مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰
مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰
مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ توقف فروش ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
مزدا ۲ فول ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰
وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
 اتوماتیک /B50 به زودی
 FAW ون دوگانه سوز
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰
مینی بوس ۲۰ نفره سحر ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰
FVR کامیون ۱۸ تن ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
وانت کاپرا تک کابین ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰
مدیران خودرو MVM 110 /سه سیلندر ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰
MVM 110/ چهار سیلندر ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
آپشن دار / MVM 530 ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰
 MVM 530 40.000.000 38.000.000
MVM 315 38.000.000 38.400.000
چری ویانا
X33 _ تیگو ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰
راین ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰
ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰
گریت وال – وینگل ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰
زاگرس خودرو جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹ ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
پروتون ویرا
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
مرتب خودرو پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰
G5 ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰


قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش 

کارخانه تولید کننده نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار 
Hyundai سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ آسان موتور ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن 130.000.000 143.000.000
 سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰
سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
آزرا ۲۰۱۱  / صفر ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰
آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰
جنسیس ۲۰۱۱ ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
جنسیس کوپه ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
i30 هیوندای ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰
i20 هیوندای ۷۸٫۱۰۰٫۰۰۰ ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰
تک ایربگ I20 هیوندای ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
    فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
 فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰
  فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰
( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
H1 ون هفت نفره ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
Toyota VXR.V8 لندکروز ایرتویا
GXR.V6 لندکروز 290.000.000
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه ۲۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰
اف جی کروز . ۲۰۱۳ ۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
روفور ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
راو . سفارشی
پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ ۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰
پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود
پرادو .وی ایکس ۲ در ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
هایلوکس دوکابین بلند ۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰
هایلوکس دوکابین کوتاه ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
آریون ۲۰۱۱ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ ۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰
آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
 GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲ ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
 GLX کمری فول ۲۰۱۲ ۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
 GL کمری ۲۰۱۲ ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
GLX . 2013 کمری اتاق جدید ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰
SE . 2013 کمری اتاق جدید ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید
یاریس صندوق دار
XLI کرولا ۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ون پریوی
ون هایس ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰
Kia Motors  تیپ ۸ / V8 موهاوی ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
 V6 موهاوی 190.000.000
کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰
کادنزا . ۲ ایربگ ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰
سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ ۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰
سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰
اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰
اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰
اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰
اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰
اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰
اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
سراتو کوپه ۱۶۰۰ ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
سراتو کوپه ۲۰۰۰ ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پیکانتو ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰
کارنز
سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰
سراتو  ۲۰۰۰ سی سی فول ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰
B.M.W ۵۲۳ پرشیا خودرو ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
520 315.000.000
528 345.000.000
750 LI 520.000.000
328   325.000.000
320. Cabriolet 280.000.000
630. Cabriolet 420.000.000
640 . Coupe
320 210.000.000
کروک ۳۳۵ 380.000.000
Z4 23I ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
Z4 30I 405.000.000
Z4 35I 430.000.000
M6 AC SCHNITZER 890.000.000
X1 295.000.000
X3 – 2.8 400.000.000
X6 – 5 litere 750.000.000
X6 – 5 litere.Human
X6 – 3.5 litere 600.000.000
Mercedes-Benz بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ ستاره ایران ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بنز سی ۳۰۰ 300.000.000
بنز سی ۳۵۰ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
B180 ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ای ۲۰۰ 310.000.000
ای ۳۰۰   ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
ای ۳۵۰ ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ای ۳۵۰ کروک ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ای ۳۵۰ . سری کوپه ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
اس ۳۵۰ ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ ۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
اس ۵۵۰ ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
GLK . AMG . 350 ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
اس ال کی ۳۵۰ 425.000.000
اس ال ۵۰۰ ۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
اس ال ۳۵۰ ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
سی ال اس ۳۵۰ ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
سی ال ۵۰۰ ۵۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
سی ال اس ۵۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
سی ال اس ۵۵۰ ۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
Porsche Cayman S معین موتور ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
Boxster S 350.000.000
911 690.000.000
911 New 800.000.000
کایان ۶ سیلندر 550.000.000
کایان ۸ سیلندر توربو ۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
کایان ۸ سیلندر ۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو ۱٫۰۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پانامرا ۸ سیلندر ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پانامرا . ۶ سیلندر ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
Lexus آر ایکس ۳۵۰ / فول ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰
آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم 279.900.000 345.000.000
ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ ۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳ ۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ای اس ۳۵۰ / فول ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ ۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰
جی اس ۴۶۰
SC 430 COUPE
CT200H / HYBRiD 230.000.000
ال اس ۴۶۰ – لانگ 460.000.000
ال اس ۴۶۰ – اتومن ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
آی اس ۳۰۰ ۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰
آی اس ۳۰۰ / کروک ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
MG Motor ام جی ۶ / فول جی تی مدیا موتور ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ام جی ۶ / فول مگنت 104.000.000
ام جی ۶ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ام جی ۵۵۰ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰
SsangYong CW700/چیرمن رامک خودرو موجود نمی باشد
ون رودیوس
کایرون ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
اکتیون ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰
رکستون جدید ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
Renault لتیتود فول آپشن ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰
Privilege لتیتود
لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰
(۴CONTROL) لاگونا کوپه ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
اسکالا
 کولیوس/ اتاق جدید ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳
E2 فلوئنس ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰
E4 فلوئنس ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰
GEELY  ۲۰۱۳ . EC7 ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰
 هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV 56.000.000 63.000.000
 SC7
Alfa Romeo آلفارومئو / جولیتا . فول آلفا موتور ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول 160.000.000
آلفارومئو / میتو . فول ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
آلفارومئو / میتو . نیمه فول ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰
Maserati   فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
مازراتی . کواتروپورته 800.000.000
مازراتی . گرن کابریو ۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
مازراتی . گرن توریسمو ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
مازراتی . گرن توریسمو اس ۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
Other Cars اسمارت فورتو
 ASX میتسوبیشی 150.000.000 140.000.000

 

منبع: خـوز نیــوز

 

1391/12/21
10:30:20
0.0 / 5
2199
تگهای خبر: قیمت خودرو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
تبلیغات
آگهی در شاپ کار
Shopcar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار محفوظ است
سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار طرف قرارداد با