اخبار خودرو : کمربند ایمنی

رئیس پلیس راه استان یزد:

بستن کمربند ایمنی سرنشینان عقب خودروها الزامی است

بستن کمربند ایمنی سرنشینان عقب خودروها الزامی است

فورد فراخوان می دهد

فورد فراخوان می دهد

عدم استفاده از کمربند ایمنی در صدر تخلفات

عدم استفاده از کمربند ایمنی در صدر تخلفات
رئیس پلیس راهور خراسان شمالی:

عدم رعایت حق تقدم عامل بیشترین تصادفات در خراسان شمالی است

عدم رعایت حق تقدم عامل بیشترین تصادفات در خراسان شمالی است
سردار امیری در جشن مهر و دانش:

25 درصد کشته ها موتورسیکلت سواران هستند

25 درصد کشته ها موتورسیکلت سواران هستند

کمربند ایمنی هوشمند خودرو

کمربند ایمنی هوشمند خودرو