اخبار خودرو : پروتون

دور و نزدیک یک صنعت بومی،

رقابت در بازار خودرو مالزی

رقابت در بازار خودرو مالزی

فروش پروتون به جیلی

فروش پروتون به جیلی

تولید مجدد پروتون

تولید مجدد پروتون

آغاز همکاری جیلی با پروتون

آغاز همکاری جیلی با پروتون
ناهمواری ها و دست اندازها

پروتون در راه بازار خودرو ایران

پروتون در راه بازار خودرو ایران
مدیر عامل شرکت پروتون مالزی:

نقش مهم سایپا در صنعت خودروی ایران

نقش مهم سایپا در صنعت خودروی ایران
نخست وزیر مالزی در دیدار با روحانی:

پروتون به ایران بازمی گردد

پروتون به ایران بازمی گردد

افزایش قیمت پروتون در مالزی

افزایش قیمت پروتون در مالزی