قیمت روز خودروهای داخلی

قیمت روز خودروهای داخلی

قیمت روز خودروهای داخلی در تاریخ سوم تیر 1392


قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه

نام خودرو

شرکت سازنده

نامشخص

10.810.000

وانت باردو

ایران خودرو

11.500.000

10.870.000

(cop) وانت باردو .سپر جدید

نامشخص

12.370.000

(cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید

12.700.000

12.310.000

وانت باردو دوگانه سوز

13.300.000

12.820.000

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

نامشخص

14.320.000

(cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز

17.000.000

نامشخص

پژو روآ سال سفارشی

19.000.000

نامشخص

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

24.200.000

20.620.000

SE سمند

نامشخص

نامشخص

SE سمند پایه گازسوز

29.000.000

26.850.000

 دوگانه سوز LX سمند

27.400.000

23.000.000

LX سمند

نامشخص

25.500.000

 یورو 4 LX سمند

نامشخص

28.500.000

         MUX سمند سورن

نامشخص

26.500.000

با رینگ معمولی MUX سمند سورن

نامشخص

30.500.000

ELX سمند سورن

نامشخص

28.500.000

با رینگ معمولی ELX سمند سورن

نامشخص

32.000.000

     با تریم بژ ELX سمند سورن

36.000.000

35.000.000

     با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن

28.000.000

24.280.000

  بدون مالتی پلکس EF7 سمند

28.300.000

24.530.000

مالتی پلکس EF7 سمند

نامشخص

27.230.000

با داشبورد جدید EF7 سمند

29.800.000

27.690.000

 دوگانه سوز EF7 سمند

نامشخص

28.690.000

  دوگانه سوز یورو 4 EF7 سمند

نامشخص

نامشخص

سمند سریر

27.200.000

25.180.000

GLX 405 پژو

نامشخص

نامشخص

GLX 405 . TU5 پژو

نامشخص

نامشخص

GLX 405 . XUM پژو

29.000.000

26.660.000

405 GLX / دوگانه سوز

28.000.000

26.567.000

405 SLX / TU5 پژو

نامشخص

نامشخص

405 SLX / دوگانه سوز

نامشخص

نامشخص

پژو پارس معمولی

36.500.000

31.280.000

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

نامشخص

نامشخص

پژو پارس سال / دوگانه سوز

35.000.000

26.970.000

پژو پارس سال

نامشخص

نامشخص

پژو پارس سال سفارشی

36.800.000

33.600.000

LX TU5 پژو پارس

43.000.000

نامشخص

ELX پژو پارس

45.000.000

نامشخص

  آپشن جدید ELX پژو پارس

47.000.000

نامشخص

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

نامشخص

نامشخص

EF7 پژو پارس سال / موتور

نامشخص

نامشخص

EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور

36.000.000

نامشخص

پژو 206 . تیپ

نامشخص

نامشخص

پژو 206 . تیپ

37.800.000

37.207.000

پژو 206 . تیپ

53.000.000

نامشخص

پژو 206 . تیپ

37.000.000

نامشخص

V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ

نامشخص

نامشخص

V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ

53.000.000

نامشخص

V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ

39.500.000

نامشخص

V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ

نامشخص

نامشخص

V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ

نامشخص

نامشخص

V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ

43.000.000

نامشخص

V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ

نامشخص

نامشخص

V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ

57.000.000

نامشخص

پژو 207 اتوماتیک

47.000.000

نامشخص

پژو 207  دنده ای

32.500.000

29.570.000

 1.6 رانا

نامشخص

نامشخص

رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4

نامشخص

نامشخص

فوتون وانت دیزلی

31.500.000

نامشخص

E1 تندر

نامشخص

نامشخص

E1 تندر اتوماتیک

نامشخص

نامشخص

E1 تندر دوگانه سوز / تیپ

37.000.000

نامشخص

E2 تندر

40.000.000

نامشخص

E2 تندر دوگانه سوز / تیپ

49.000.000

47.036.000

E2 تندر اتوماتیک

105.000.000

نامشخص

پژو 407 فول آپشن

126.000.000

نامشخص

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5

114.000.000

نامشخص

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5

132.000.000

نامشخص

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8

118.000.000

نامشخص

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8

119.000.000

128.603.000

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

135.000.000

نامشخص

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

125.000.000

139.156.650

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

17.500.000

نامشخص

132 EX .پراید

سایپا

16.000.000

نامشخص

132 LE .پراید

16.300.000

15.082.000

132 SX .پراید

17.700.000

نامشخص

   گازسوز SL 132 .پراید

15.600.000

14.591.000

132 SL .پراید

16.300.000

نامشخص

141 EX .پراید

نامشخص

نامشخص

141 LE.پراید

15.800.000

14.213.000

141 SX.پراید

نامشخص

13.720.000

141 SL.پراید

17.600.000

نامشخص

111 EX .پراید

17.000.000

نامشخص

111 LE .پراید

17.000.000

15.268.000

111 SX .پراید

16.000.000

14.776.000

111 SL .پراید

نامشخص

نامشخص

131 SL .پراید ایربگ دار

17.200.000

نامشخص

131 SL .پراید گازسوز

17.500.000

نامشخص

پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز

15.100.000

14.474.000

131 SL .پراید

16.300.000

14.967.000

131 SX .پراید

16.000.000

نامشخص

131 LE .پراید

16.900.000

15.767.000

131 EX .پراید

نامشخص

نامشخص

SL تیبا

21.500.000

نامشخص

EX تیبا

نامشخص

نامشخص

LX تیبا

20.200.000

19.490.000

SX تیبا یورو 4

33.500.000

نامشخص

ریوآپشن دار

نامشخص

نامشخص

ریو اتوماتیک

22.500.000

نامشخص

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

24.000.000

نامشخص

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

26.000.000

26.320.000

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

26.000.000

نامشخص

وانت شوکا

27.300.000

25.910.000

وانت شوکا دوگانه سوز

59.000.000

نامشخص

سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . 89

76.000.000

72.829.000

پیکاپ تک کابین اتاق جديد

84.000.000

نامشخص

پیکاپ دوکابین .اتاق جديد

135.000.000

نامشخص

  2011 جدید C5

245.000.000

نامشخص

مورانو 2012

پارس خودرو

150.000.000

نامشخص

HIGH نیسان تینا / فول

132.000.000

نامشخص

MID / نیسان تینا

143.000.000

نامشخص

  HIGH نیسان قشقایی

نامشخص

نامشخص

     MID نیسان قشقایی

نامشخص

نامشخص

سرانزا

نامشخص

نامشخص

ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ

123.000.000

نامشخص

ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی

نامشخص

نامشخص

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

86.500.000

نامشخص

مگان 2000 اتومات / نیمه فول

91.000.000

نامشخص

مگان 2000 / آپشن جدید

نامشخص

توقف تولید

مگان 2000 دنده ای

67.000.000

توقف تولید

 مگان 1600 / فول

نامشخص

توقف تولید

مگان 1600 / نیمه فول

40.000.000

نامشخص

تندر 90 . دوگانه سوز E2

37.000.000

نامشخص

تندر 90 . بنزینی / با آپشن E2

35.500.000

نامشخص

تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2

34.000.000

نامشخص

تندر 90 . بنزینی / تک ایربگ E2

37.000.000

نامشخص

پارس تندر . اتاق جدید

نامشخص

نامشخص

پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ

نامشخص

نامشخص

تندر 90 . دوگانه سوز E1

32.000.000

نامشخص

تندر 90یورو 4 E1

92.000.000

نامشخص

هیوندای آوانته اتوماتیک

کرمان خودرو

83.000.000

نامشخص

هیوندای آوانته معمولی

نامشخص

نامشخص

هیوندای ورنا اتوماتیک

نامشخص

نامشخص

هیوندای ورنا معمولی

نامشخص

نامشخص

لیفان 520

29.000.000

نامشخص

لیفان 520 آی

37.000.000

نامشخص

لیفان 620

43.000.000

نامشخص

1800cc /لیفان تلنت 620

35.000.000

نامشخص

جک توجوی هاچ بک

36.000.000

نامشخص

جک توجوی صندوقدار

61.000.000

نامشخص

J5 جی ای سی

71.000.000

66.000.000

X60

17.100.000

نامشخص

لوبو

100.000.000

نامشخص

مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار

گروه بهمن

106.000.000

نامشخص

مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار

116.000.000

نامشخص

مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار

نامشخص

نامشخص

مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک

118.000.000

نامشخص

مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک

123.000.000

نامشخص

مزدا3صندوقدار  . تیپ 4 / آپشن جدید

84.000.000

نامشخص

مزدا3 / 1600 سی سی

84.000.000

توقف فروش

مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89

72.000.000

نامشخص

مزدا 2 فول

24.700.000

نامشخص

وانت مزدا تک کابین

26.000.000

نامشخص

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

26.600.000

نامشخص

وانت مزدا 2 کابین

27.400.000

نامشخص

وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز

به زودی

نامشخص

 اتوماتیک /B50

نامشخص

نامشخص

 FAW ون

نامشخص

68.000.000

ایسوزو 5 تن بدون کاربری

نامشخص

85.000.000

ایسوزو 6 تن بدون کاربری

نامشخص

90.000.000

ایسوزو 8 تن بدون کاربری

نامشخص

106.000.000

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

نامشخص

نامشخص

FVR کامیون 18 تن

نامشخص

نامشخص

 BMC کشنده جفت محور

نامشخص

نامشخص

  BMC شاسی کمپرسی و میکسر

نامشخص

نامشخص

FAW 420 کشنده دو محور

55.000.000

نامشخص

وانت کاپرا تک کابین

65.000.000

نامشخص

وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل

69.000.000

نامشخص

وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل

18.500.000

19.000.000

MVM 110 /سه سیلندر

مدیران خودرو

19.500.000

20.000.000

MVM 110/ چهار سیلندر

24.500.000

نامشخص

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

41.000.000

نامشخص

آپشن دار / MVM 530

39.000.000

40.000.000

 MVM 530

38.000.000

38.000.000

هاچ بک / MVM 315

39.000.000

38.000.000

صندوقدار / MVM 315

نامشخص

نامشخص

چری ویانا

62.000.000

63.000.000

X33 _ تیگو

48.000.000

نامشخص

ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی

راین

نامشخص

نامشخص

Luxury - ولیکس سی 30. دنده معمولی

60.000.000

نامشخص

ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک

نامشخص

نامشخص

Luxury - ولیکس سی 30. اتوماتیک

55.000.000

نامشخص

گریت وال - وینگل

45.000.000

نامشخص

جنتو . دنده معمولی 2009

زاگرس خودرو

52.000.000

نامشخص

جنتو . دنده اتوماتیک  2009

نامشخص

نامشخص

پروتون ویرا

43.000.000

نامشخص

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008

36.000.000

نامشخص

پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008

53.000.000

نامشخص

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

مرتب خودرو

49.000.000

نامشخص

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

نامشخص

115.000.000

G5

 

1392/04/02
10:40:20
0.0 / 5
1782
تگهای خبر: قیمت خودرو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴
تبلیغات
آگهی در شاپ کار
Shopcar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار محفوظ است
سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار طرف قرارداد با