قیمت روز خودروهای داخلی و وارداتی

قیمت روز خودروهای داخلی و  وارداتی

قیمت روز خودروهای داخلی و خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش در تاریخ ششم فروردین 1392


قیمت خودروهای داخلی:

نام خودرو

قیمت کارخانه

قیمت بازار (تومان )

وانت باردو

(cop) وانت باردو .سپر جدید

۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

SE سمند

۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰

SE سمند پایه گازسوز

۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰

ELX سمند سورن

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

بدون مالتی پلکس EF7 سمند

۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند مالتی پلکس

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند پایه گازسوز

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

سمند سریر

۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰

GLX 405 پژو

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰

GLX 405 . TU5 پژو

۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰

GLX 405 . XUM پژو

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX پژو

۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5 پژو

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / دوگانه سوز

۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی

۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰

۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال / دوگانه سوز

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال سفارشی

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

LX TU5 پژو پارس

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس آپشن جدید

۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 پژو پارس سال / موتور

۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶ . تیپ

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۳ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰

V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

توقف فروش

V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰

V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۶ رانا

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

فوتون وانت دیزلی

E1 تندر

۳۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

E1 تندر اتوماتیک

۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰

E1 تندر دوگانه سوز / تیپ

۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰

E2 تندر

۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 تندر دوگانه سوز / تیپ

۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 تندر اتوماتیک

۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰

گازسوز SL 132 .پراید

۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ LE.پراید

۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ SL.پراید

۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰

۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید

۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰

SL تیبا

EX تیبا

LX تیبا

SX تیبا فول

۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

ریو / ای بی اس / آپشنال

۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو اتوماتیک

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹

توقف فروش

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۷۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۱ جدید C5

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

181.000.000

230.000.000

HIGH نیسان تینا / فول

۱۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

MID / نیسان تینا

۱۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان قشقایی

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

MID نیسان قشقایی

سرانزا

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ

ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی

۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰

۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید

۷۵٫۲۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

مگان ۱۶۰۰ / فول

۶۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۶۰٫۹۰۰٫۰۰۰

۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2

34.000.000

تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2

35.050.000

32.000.000

پارس تندر . اتاق جدید

37.050.000

39.000.000

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . یورو ۴ E1

32.110.000

29.500.000

هیوندای آوانته اتوماتیک

77.000.000

هیوندای آوانته معمولی

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

لیفان ۵۲۰

لیفان ۵۲۰ آی

لیفان ۶۲۰

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

J5 جی ای سی

۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰

X60

۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

لوبو

15.500.000

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید

۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

توقف فروش

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

اتوماتیک /B50

به زودی

FAW ون

35.000.000

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

FVR کامیون ۱۸ تن

۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

BMC کشنده جفت محور

BMC شاسی کمپرسی و میکسر

FAW 420 کشنده دو محور

وانت کاپرا تک کابین

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

۶۴٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 530

40.000.000

37.000.000

هاچ بک / MVM 315

38.000.000

38.600.000

صندوقدار / MVM 315

41.000.000

چری ویانا

X33 _ تیگو

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

گریت وال – وینگل

۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ویرا

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

G5

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 
قیمت خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش:

نام خودرو

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰

آسان موتور

۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن

130.000.000

140.000.000

سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ

۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره

۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره

۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر

۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۱ / صفر

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور

۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور

۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس ۲۰۱۱

۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید

۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳

۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

i30 هیوندای

۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰

i20 هیوندای

۷۸٫۱۰۰٫۰۰۰

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تک ایربگ I20 هیوندای

۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰

فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان

۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز

۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲

۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما

۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

H1 ون هفت نفره

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

VXR.V8 لندکروز

ایرتویا

GXR.V6 لندکروز

265.000.000

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند

۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه

۲۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

اف جی کروز . ۲۰۱۳

۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید

۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

روفور

۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

راو . سفارشی

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ

۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ

۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول

پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود

پرادو .وی ایکس ۲ در

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ

۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول

۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود

۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هایلوکس دوکابین بلند

۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

هایلوکس دوکابین کوتاه

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون ۲۰۱۱

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳

۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳

۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲

۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX کمری فول ۲۰۱۲

۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

GL کمری ۲۰۱۲

۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX . 2013 کمری اتاق جدید

۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

SE . 2013 کمری اتاق جدید

۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید

یاریس صندوق دار

XLI کرولا

۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ون پریوی

ون هایس

۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰

تیپ ۸ / V8 موهاوی

۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰

V6 موهاوی

184.000.000

کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال

۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا . ۲ ایربگ

۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ

۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ

۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴

۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴

۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰

۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ

۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۱۶۰۰

۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۲۰۰۰

۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکانتو

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

کارنز

سراتو ۱۶۰۰ سی سی فول

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو ۲۰۰۰ سی سی فول

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲۳

پرشیا خودرو

520

310.000.000

528

335.000.000

750 LI

328

 

318.000.000

اتاق جدید ۳۲۰

 

285.000.000

۳۲۰٫ Cabriolet

۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

630. Cabriolet

405.000.000

640 . Coupe

کروک ۳۳۵

380.000.000

Z4 23I

۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

Z4 30I

405.000.000

Z4 35I

430.000.000

M6 AC SCHNITZER

890.000.000

X1

235.000.000

X3 – 2.8

380.000.000

X3 – 2.0

 

330.000.000

X6 – 5 litere

750.000.000

X6 – 5 litere.Human

X6 – 3.5 litere

600.000.000

بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ

ستاره ایران

۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک

268.000.000

بنز سی ۳۰۰

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۳۵۰

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

B180

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۲۰۰

310.000.000

ای ۳۰۰

۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰

۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰ کروک

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰ . سری کوپه

۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۳۵۰

۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳

۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۵۵۰

۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GLK . AMG . 350

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال کی ۳۵۰

425.000.000

اس ال ۵۰۰

۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال ۳۵۰

۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۳۵۰

۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال ۵۰۰

۵۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۰۰

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۵۰

۶۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

Cayman S

معین موتور

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Boxster S

350.000.000

911

690.000.000

911 New

790.000.000

کایان ۶ سیلندر

570.000.000

کایان ۸ سیلندر توربو

۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کایان ۸ سیلندر

۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو

۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر

۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا . ۶ سیلندر

۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آر ایکس ۳۵۰ / فول

۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم

279.900.000

345.000.000

ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳

۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۵۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳

۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / فول

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳

۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جی اس ۴۶۰

SC 430 COUPE

CT200H / HYBRiD

230.000.000

ال اس ۴۶۰ – لانگ

460.000.000

ال اس ۴۶۰ – اتومن

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰

۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰ / کروک

۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶ / فول جی تی

مدیا موتور

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶ / فول مگنت

104.000.000

ام جی ۶

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۳۵۰

۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰

ام جی ۵۵۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

CW700/چیرمن

رامک خودرو

موجود نمی باشد

ون رودیوس

کایرون

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اکتیون

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

رکستون جدید

۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

لتیتود فول آپشن

۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

Privilege لتیتود

لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک

۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

CONTROL) لاگونا کوپه

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اسکالا

کولیوس/ اتاق جدید

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲

کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳

E2 فلوئنس

۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

E4 فلوئنس

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۳ . EC7

۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV

56.000.000

67.000.000

SC7

آلفارومئو / جولیتا . فول

آلفا موتور

۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول

160.000.000

آلفارومئو / میتو . فول

۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . نیمه فول

۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته

۸۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . کواتروپورته

800.000.000

مازراتی . گرن کابریو

۹۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن کابریو اس

 

۱٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو

۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو اس

۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اسمارت فورتو

ون اویکو

 

49.000.000

ASX میتسوبیشی

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 
 
1392/01/06
10:30:20
0.0 / 5
1801
تگهای خبر: قیمت خودرو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
تبلیغات
آگهی در شاپ کار
Shopcar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار محفوظ است
سایت خرید و فروش خودرو شاپ کار طرف قرارداد با