خودروهای كیا

Kia

موقعیت:   برندهای خودروی دیگر...
کیا اپتیما
رنگ: قرمز
سال توليد: 2015 میلادی
كاركرد: 80000 کیلومتر
وضعيت فني: عالی
اپتیمامدل 2015 فول شرکتی ، کارکرد80هزار، بهترین رن...
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: مشکی
سال توليد: 2015 میلادی
كاركرد: 77000 کیلومتر
وضعيت فني: عالی
اسپورتیج 2015 مشکی ، بدون رنگ، باگارانتی ، سنداول،...
قیمت: 588,000,000 تومان
کیا اپتیما
رنگ: مشکی
سال توليد: 2016 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
اپتیما 2016 مشکی ، فول شرکتی،بدون رنگ،اتوپارک ، سق...
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: نقره ای
سال توليد: 2008 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
اسپورتیج 2008 نقره ای ، بدون مشابه ، سند اول، بدون...
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: مشکی
سال توليد: 2015 میلادی
كاركرد: 77000 کیلومتر
وضعيت فني: عالی
اسپورتیج 2015 مشکی ، بدون رنگ، باگارانتی ، سنداول،...
قیمت: 588,000,000 تومان
کیا اسپورتیج
رنگ: مشکی
سال توليد: 2015 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
کیا اسپورتیج 2015 ، مشکی فوق العاده تمیز ، سند دست...
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: نقره ای
سال توليد: 2008 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
اسپورتیج 2008 نقره ای ، بدون مشابه ، سند اول، بدون...
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: سفید
سال توليد: 2014 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
کیا اسپورتیج 2014 ، فول کامل، سفید ، بدون رنگ
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: مشکی
سال توليد: 2015 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
کیا اسپورتیج 2015 ، مشکی فوق العاده تمیز ، سند دست...
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: نقره ای
سال توليد: 2008 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
اسپورتیج 2008 نقره ای ، بدون مشابه ، سند اول، بدون...
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: مشکی
سال توليد: 2015 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
کیا اسپورتیج 2015 ، مشکی فوق العاده تمیز ، سند دست...
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: سفید
سال توليد: 2014 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
کیا اسپورتیج 2014 ، فول کامل، سفید ، بدون رنگ
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: مشکی
سال توليد: 2015 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
کیا اسپورتیج 2015 ، مشکی فوق العاده تمیز ، سند دست...
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: نقره ای
سال توليد: 2008 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
اسپورتیج 2008 نقره ای ، بدون مشابه ، سند اول، بدون...
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: آبی
سال توليد: 2010 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
اسپورتیج 2010 ، آبی کاربنی تودوزی چرم کرم ، درحد ن...
قیمت: توافقی
کیا اسپورتیج
رنگ: مشکی
سال توليد: 2015 میلادی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
کیا اسپورتیج 2015 ، مشکی فوق العاده تمیز ، سند دست...
قیمت: توافقی
آیا تمایل دارید به محض ثبت خودروی مورد نظر شما در سایت به شما اطلاع داده شود؟ بله
انتخاب نحوه اطلاع به شما:
سازنده ماشین: کارکرد از : کیلومتر  تا کیلومتر  
مدل ماشین: قیمت از : تا میلیون تومان اطلاع به شما تا: