توضیحات در مورد راین

فنی. سالم. بی رنگ
قیمت:
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

وضعیت راین

بدنه:
بدون رنگ
فنی:
عالی
تجهیزات جانبی:
دارد
نوع سوخت:
بنزین سوز
بیمه:
دارد (2 ماه مانده)
این آگهی را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

مشخصات فروشنده راین

نام:
ایمیل:
محل خودرو: البرز  

شهرستان: كرج
تبلیغات
محل آگهی شما
تعدادی از ماشینهای مشابه:
تعدادی از خودروهای هم قیمت: