خودروهای فولکس واگن

Volkswagen

موقعیت:   برندهای خودروی دیگر...
فولکس واگن گل
رنگ: سفید
سال توليد: 1386 شمسی
كاركرد: نامشخص
وضعيت فني: عالی
فولکس گل، مدل آخر 86 ، بسیارتمیز، کم کارکرد ، سفید...
قیمت: 18,500,000 تومان
آیا تمایل دارید به محض ثبت خودروی مورد نظر شما در سایت به شما اطلاع داده شود؟ بله
انتخاب نحوه اطلاع به شما:
سازنده ماشین: کارکرد از : کیلومتر  تا کیلومتر  
مدل ماشین: قیمت از : تا میلیون تومان اطلاع به شما تا: